2009-2015 Interactile Learning. All Rights reserved.
 
0 item(s) - NT$0.00

Agents

Taipei Agent: Candy Wang

王紫婕 北縣三峽鎮永安鎮永安街95巷29號一樓
Tel: 0932-048-870
Email: candy23729@gmail.com
Website: http://www.candysources.com
 

Stockists

Eslite Stores

http://www.eslite.com/
  • Taipei Shin Yi 台北信義
  • Dun Hua 台北敦化
  • Tai Da 台北台大
  • Hsinchu SOGO 新竹 SOGO
  • Tainan Store 台南總店
  • Kaohshiung Shin Shi Chi 高雄新世紀
  • Kaohshiung Dream Mall 高雄夢時代
  • Taichung Yuen Daol 台中圓道
  • Chong Li Da Chiang 中壢大江

English OK

http://www.englishok.com.tw/

Page One

4F-1
No. 45 Shi-Fu Road 110
Taipei 101
Taipei
Taiwan
Tel: (886) 2 8101 8282
Fax: (886) 2 8101 8283

Hooyi Educational Supplies

禾怡英文教育資源館

He Nan Road, Section 4, No 481
Taichung City
Taiwan R.O.C.
台中市屯南區河南路四段481號
Tel 04 23899123
Fax 04 23898123
http://www.hooyi.tw

Dordor English Bookstore

朵多英語書店

Jing Tsin 1st Road, Lane 42 , No. 18
Hsin Chu City
Taiwan R.O.C.
新竹市金城一路42巷18號
Tel 03 5739794
Fax 03 5737646
http://www.dordor.co.cc

Caves Bookstores

http://www.cavesbooks.com.tw/

Northern Taiwan
北區營業部

中山營業所 Chung Shan Branch

台北市中山北路3段54-3號
No. 54-3, Sec. 3, Chung Shan N. Rd.
104 Taipei
Taiwan R. O. C.
T 02-25991169
F 02-25997679

天母營業所 Tien Mou Branch

台北市天玉街38巷5號
T 02-28742199
F 02-28740075
No. 5, Lane 38, Tian Yu St.,
Shih-Lin
111 Taipei
Taiwan R. O. C.

板橋營業所 Ban Chiao. Branch

台北縣板橋市文化路一段268號5F-1
T 02-82520668
F 02-82520756
5F-1 No. 268 Sec. 1 Wen Hua Rd.,
Ban Chiao City,
Taipei
Taiwan R. O. C.

內湖營業所 Tai Tech. Branch

台北市提頂大道一段207號
T 02-87928621
F 02-87928625
No. 207 Sec. 1 Ti-Ding Ave.,
Nei-Hu
Taipei
Taiwan R. O. C.

宜蘭營業所 Yi Lan Branch

宜蘭市宜中路133號
T 03-9323259
F 03-9357368
No.133 Yi Jong Rd.,
Yi Lan City 260
Taiwan R.O.C.

新竹營業所 Hsin Chu Branch

新竹市東大路二段147號1F
T 03-5422698
F 03-5426263
1F, No. 147, Sec. 2 Dung Da Rd.,
Hsin Chu City 300
Taiwan R. O. C.

Central Taiwan
中區綜合營業部

中港營業所 Chung Kang Branch

台中市館前路12號
T 04-23265559
T 04-22970590
F 04-23265550
No. 12 Guan Chian Rd.,
Shi Chiu 403
Taichung
Taiwan R.O.C.

彰化營業所 Chang Hua Branch

彰化市中正路二段362號
T 04-7008000
F 04-7009260
No. 362 Sec. 2, Chung Cheng Rd.,
Chang Hua 500
Taiwan R. O. C.

Southern Taiwan
南區綜合營業部

嘉義營業所 Chia Yi Branch

嘉義市民權路28號
T 05-2785798
F 05-2785887
No. 28 Ming Chiuan Rd.,
Chia Yi City 600
Taiwan R. O. C.

台南營業所 Tainan Branch

台南市北門路一段159號
T 06-2296347
F 06-2296350
No. 159 Sec. 1, Bei Men Rd.,
Tainan City 700
Taiwan R. O. C.

高雄營業所 Kaohsiung Branch

高雄市五福四路76-78號
T 07-5615716
F 07-5318700
No. 76-78 Wu Fu 4th Rd.,
Yancheng Chiu 803
Kaohsiung
Taiwan R. O. C.

屏東營業所 Ping Tung Branch

屏東市廣東路66號
T 08-7226077
F 08-7226055
No. 66 Kuang Dung Rd.,
900 Pin Tung City
Taiwan R. O. C.

電子商務部 On Line Customer Support Dept.

台中市館前路12號3F
T 04-23294155
F 04-23265550